زمان باقیمانده تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه در راستای دستیابی به رسانه تراز انقلاب اسلامی برگزار می کندهمایش اخلاق ورسانه

اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه از اساتید ، پژوهشگران ، دانشجویان ، طلاب وفضلاء جهت ارائه مقالات علمی – پژوهشی در بخش‌ها و موضوعات پیشنهادی ُ مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی، ارزش‌شناسی و روش‌شناسی اخلاق اسلامی، دعوت به عمل می آورد.

فراخوان دریافت مقاله
محورهای همایش اخلاق و رسانه

 بخش اول: رسانه اخلاقی؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی رسانه اخلاقی

 • بعد تکنولوژیک رسانه
 • تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اخلاق (فرصت‌ها، چالش‌ها)
 • بعد کارکردی رسانه‌
 • کارکرد تبلیغی رسانه و اخلاق
 • کارکرد خبر و اطلاع‌رسانی رسانه و اخلاق
 • کارکرد تفریح و سرگرمی رسانه واخلاق
 • کارکردطنز واخلاق
 • کارکرد بسیج همگانی رسانه و اخلاق
 • کارکرد آگاهی بخشی رسانه واخلاق
 • بعد تأثیر رسانه‌
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فردی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق خانوادگی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق جنسی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اجتماعی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اقتصادی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق سیاسی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فرهنگی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق کودک نوجوان
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق عبادی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق محیط زیست

 

بخش دوم: اخلاق و رسانه؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی اخلاق رسانه ای

 • شاخص های اخلاقی حوزه سیاست‌گذاری رسانه
 • شاخص های اخلاقی مدیریت رسانه
 • شاخص های اخلاقی رفتار سازمانی رسانه
 • شاخص های اخلاقی پژوهشگری رسانه
 • شاخص های اخلاقی حرفه خبر
 • شاخص های اخلاقی حرفه بازیگری
 • شاخص های اخلاقی حرفه تدوین
 • شاخص های اخلاقی حرفه اجرا و گویندگی
 • شاخص های اخلاقی حرفه نویسندگی
 • شاخص های اخلاقی حرفه گریم و چهره آرایی
 • شاخص های اخلاقی حرفه کارگردانی
 • شاخص های اخلاقی حرفه تهیه‌کنندگی
 • شاخص های اخلاقی حرفه طراحی صحنه و لباس

 

علاقه مند به شرکت در این رویداد هستید؟

شما نیز می توانید در این رویداد شرکت نموده و مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نمایید
ثبت نام